Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Demoliční výměr z roku 1954 na zbytky Slezskoostravského hradu


 • 15. 2. 1954 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 15. 2. 1954 byl vydán demoliční výměr na zbytky Slezskoostravského hradu nebýt nekompromisního zásahu památkových orgánů, k jeho likvidaci by zcela jistě došlo. Původní hrad byl postaven ve 2. polovině 13. století, často měnil majitele i správce, ve 30. a 40. letech 16. století byl hrad, který ztratil svůj původní vojenský význam, přestavěn na renesanční zámek. Vlivem důlní činnosti, požáru (1872) a četných necitlivých odborných i neodborných stavebních úprav prodělal velkou proměnu. Také válečná vřava na Ostravsku (např. letecké bombardování 17. 11. 1944) se dotkla této památky. V novodobých dějinách sloužila stavba např. jako hradní vinárna, diskotéka. Dnes je památka s bohatou a strastiplnou minulostí zachráněna, od roku 2003 je ve správě společnosti Černá louka, s. r. o., a konají se zde četné akce pro veřejnost včetně svatebních obřadů.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "K historii hradu ve Slezské Ostravě"


 • stavby

  Slezskoostravský hrad
  Hradní 12/1861


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020