Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Moravskou Ostravou projel první poštovní vůz na trase z Brna přes Olomouc, Opavu a dále do Těšína (1775)


 • 1. 4. 1775 


 • charakteristika

  Dne 1. 4. 1775 projel Moravskou Ostravou první poštovní vůz na trase z Brna přes Olomouc, Opavu a dále do Těšína. Moravská Ostrava měla poštu již od roku 1747, ale byla to jen sběrna dopisů. Ostravská pošta se stala v roce 1775 přepřahací stanicí a k dispozici měla tažné i jízdní koně. Konjunktura trvala pouze 10 let, neboť v roce 1785 byla trasa z Opavy a Moravské Ostravy přeložena do Hranic, Příbora a Frýdku. Poštmistrovský úřad zastával v letech 1759-1778 Jiří Jan Foltýn, který poštu provozoval na náměstí ve svém velkoměšťanském domě č. 29/18. Po jeho smrti se stal poštmistrem v srpnu 1779 Leopold Brevis, výběrčí mýta a správce tabákového skladu, který si vzal Foltýnovu vdovu Marii Magdalenu. Ztrátu dálkového poštovního kurzu dovedl vyrovnat provozováním dopravy pasažérů k dostavníkům do Místku, takže mohl i nadále udržovat stáj pro pět koní, tehdy největší ve městě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020