Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odchod pruských horníků povolaných do zbraně v roce 1866


 • 4. 4. 1866 


 • charakteristika

  Dne 4. 4. 1866 odešli z moravskoostravských dolů pruští horníci povolaní do zbraně. Byl to první přímý důsledek prusko-rakouské války, kterou Moravská Ostrava pocítila. Město bylo sice ušetřeno v následujících měsících přímých bojových akcí, muselo však vydržovat oddíly pruského vojska, které městem několikrát prošly. Jejich frekvence nebyla malá, od 24. července do 6. srpna 1866 se zde ocitlo, či dokonce několik dní odpočívalo, 94 důstojníků, 3558 vojínů a 201 koní. To, že Prušáci byli neobyčejně nenasytní, je známo a Ostravští tuto skutečnost pocítili na svých kapsách. Navíc Prusové nejednali v rukavičkách, naopak když se jim něco nelíbilo, vyhrožovali násilím. Např. 30. července byla celá dodávka 370 doutníků pro oficíry prohlášena za nekvalitní a musela být ihned nahrazena lepšími. Snad osobnost a jednání starosty Aloise Anderky, který byl dočasně vybaven právy okresního hejtmana, způsobila, že v Moravské Ostravě nedošlo k rabování, drancování, ničení majetku, k surovostem a zabíjení, o čemž máme svědectví z jiných okupovaných měst.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  24. 7. 1866
  Pruská okupace Moravské Ostravy v roce 1866


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020