Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vítkovické železárny ve vlastnictví Salomona Mayera Rothschilda (1843)


 • 8. 4. 1843 


 • charakteristika

  Dne 8. 4. 1843 přešly Vítkovické železárny se vším příslušenstvím kupní smlouvou (byla podepsána v Olomouci a v Paříži) z vlastnictví olomouckého arcibiskupství do rukou vídeňského bankéře Salomona Mayera Rothschilda za kupní částku 321 tisíc zlatých. Poté se Rothschild vyrovnal s ostatními členy Vítkovického těžířstva tak, že jim proplatil jejich podíly. Zakoupení Vítkovických železáren přineslo významnou změnu ve struktuře kapitálu ostravské průmyslové oblasti. Od roku 1843 se datuje postupné vytlačování feudálních podnikatelů, ať to byli Wilczkové nebo olomoucké arcibiskupství, z jejich takřka výhradních pozic v těžbě rudy, uhlí a výrobě železa, ve prospěch klasického kapitalistického podnikatele. V roce, kdy Rothschild převzal od olomouckého arcibiskupství Vítkovické železárny, to již byl podnik nezvyklého rozsahu a značné výrobní kapacity. Zaměstnával asi 1500 pracovníků ve vysokopecní výrobě, slévárně, pudlovně a válcovně, kovárně, kotlárně, vrtárně a soustružírně a cihelně.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Založení a počátky Vítkovický železáren (1828-1848)."
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  16. 9. 1830
  Vysvěcení Rudolfovy hutě ve Vítkovicích v roce 1830 9. 12. 1828
  Zakládací listina z roku 1828, na jejímž základě byla vybudována pudlovna ve Vítkovicích


 • osoby

  Salomon Mayer Rothschild


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 13. 12. 2023