Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Petice města Moravské Ostravy z roku 1775 adresovaná císařovně Marii Terezii


 • 20. 4. 1775 


 • charakteristika

  Dne 20. 4. 1775 dorazila do Vídně petice města Moravské Ostravy adresovaná císařovně Marii Terezii. Petice je dojímavým výčtem přírodních pohrom, válečných strádání a morových ran, které postihly město od třicetileté války a zároveň žádostí, aby město nemuselo prodávat obecní nemovitosti. Celou supliku lze označit za analýzu hospodářské situace města opřenou o skutečné události, jichž se podepsaní radní v čele s purkmistrem Vavřincem Máchou a cechmistry dovolávají. Autorovi (nebo autorům) nelze upřít obratnost v koncipování, dobrou znalost místních poměrů a přesvědčivost všech vývodů. Je to patrné z toho, že císařský dvůr poslal petici k prověření moravskému guberniu do Brna, které ji po vyjádření krajského úřadu v Přerově doporučilo ke kladnému vyřízení. Město Moravská Ostrava tak dosáhlo výjimky z všeobecného nařízení a obecní nemovitosti nemuselo prodávat.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  12. 2. 1776
  Testament purkmistra Máchy z roku 1776


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020