Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Volby v roce 1946


  • 26. 5. 1946 


  • charakteristika

    Dne 26. 5. 1946 se konaly první poválečné volby do Ústavodárného národního shromáždění, které vyhrála Komunistická strana Československa. V Ostravě jí dalo svůj hlas 47 357 voličů (v přepočtu 43,13 %). Na druhém místě skončila Československá strana národně socialistická se ziskem 24 793 hlasů (22,58 %). Výsledek Československé sociální demokracie (23 596 hlasů, 21,48 %) byl výrazným neúspěchem. ČSSD neuspěla i přes to, že na Ostravsku před válkou držela významné pozice. Československá strana lidová skončila čtvrtá, hlasovalo pro ni 13 694 voličů (12,48 %). Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli komunisté především v hornických čtvrtích slezské části Ostravy. Zdejší elektorát byl tradičně komunistický a poválečné období tento trend ještě posílilo.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020