Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Do funkce městského ranhojiče v Moravské Ostravě nastoupil František Streibel z Opavy (1809)


  • 17. 8. 1809 


  • charakteristika

    Dne 17. srpna 1809 nastoupil do funkce městského ranhojiče v Moravské Ostravě František Streibel z Opavy. Jako absolvent lékařské fakulty ve Vídni dosáhl hodnosti magistra chirurgie a porodníka a byl tak prvním městským ranhojičem s nejvyšší kvalifikací. Byl zřejmě velmi oblíbeným lékařem a váženým měšťanem, neboť v letech 1823–1830 vykonával funkci purkmistra města. Své ranhojičské povinnosti rozšířil na vlastní žádost ještě o očkování proti neštovicím, dosud nikdo očkování na Ostravsku neprováděl. Streibel zažádal krajský úřad o povolení, které mu bylo v dubnu 1810 uděleno. Rozsah územní působnosti ostravského ranhojiče byl značný. Kromě Moravské Ostravy a jejich poddanských vsí dojížděl i do většiny sousedních moravských a slezských panství.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020