Encyklopedie města Ostravy !!!

Listina olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského vydaná 15. 9. 1584 v tvrzi v Zábřehu nad Odrou. Zdroj: Archiv města Ostravy.

První písemná zmínka o Nové Vsi z roku 1584


 • 15. 9. 1584 


 • katastr

  Nová Ves u Ostravy


 • charakteristika

  15. 9. 1584 je datována první písemná zmínka o Nové Vsi. Je v listině olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, kterou se potvrzuje narovnání sporů mezi městem Ostravou a vladykou Janem Prakšickým ze Zástřizl a na Zábřehu ve věci pozemků u Zábřehu nad Odrou. Pro často měnící se tok řeky Odry vznikaly spory o používání luk v její blízkosti, listina olomouckého biskupa vydaná v zábřežské tvrzi měla tyto rozpory narovnat. V textu listiny se můžeme dočíst: „Jakož louka Zimovská v čiastém proměňování se toku řeky Odry pro ten tok nynější sešla a na druhej straně řeky Odry jí kus za touž řekou s oné strany, což jim od gruntů jich utrhla, zuostavá, ten kout s této strany Odry k Nové Vsi a ostrov pro přerytí a otevření jí cesty, tak mocí odtrženej i s náplavou s oné strany řeky Odry ku gruntuom nad rybníkem sviňovským přibíhající má měšťanuom ostravským dědičně zuostati". Od svého založení byla Nová Ves poddanskou obcí Moravské Ostravy, na jejímž území mělo město již dříve své pozemky.


 • obrazy

  img1594.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1443
  Postavení dřevěné kaple na katastru budoucí Nové Vsi v roce 1443


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020