Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návrh zákona o sloučení 15 obcí v jediné Horní město Ostravu (1919)


 • 24. 9. 1919 


 • charakteristika

  Dne 24. 9. 1919 předložili zástupci patnácti moravských a slezských obcí čs. vládě návrh zákona o vzájemném sloučení v jediné Horní město Ostravu. V zemském ani celostátním měřítku se nejednalo o výjimečnou aktivitu, v roce 1919 vzniká na Moravě sloučením okolních obcí Velká Olomouc a Velké Brno, zároveň probíhala intenzivní jednání o vzniku Velké Prahy a Velké Plzně. Zdlouhavé jednání, komplikované zejména nutností změny zemské hranice, nakonec ztroskotalo na otázce, ke které zemi má být budoucí Velká Ostrava připojena, zda k Moravě nebo ke Slezsku. Původní slučovací projekt se nakonec omezil pouze na sedm moravských obcí (Moravskou Ostravu, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvku, Novou Ves). V platnost vstoupil 1. ledna 1924


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"
  Monografie
  "Ostrava. Historie/Kultura/Lidé"


 • události

  1. 1. 1924
  Vznik Velké Ostravy


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020