Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Povodeň v roce 1831


  • 12. 10. 1831 (12.–14. 10. 1831 )


  • charakteristika

    Během 12.–14. října 1831 postihla předměstí Moravské Ostravy a její poddanské vsi Přívoz a Novou Ves velká povodeň, která způsobila značné škody na obytných domech, hospodářských budovách, zničila velké zásoby obilí, slámy, brambor a jiných sklizených zemědělských plodin. V přeplněných a nevysušených bytech pak nalezla živnou půdu epidemie asijské cholery, která se tehdy poprvé objevila v Evropě. Z Fryštátu se dostala přes Bohumín do Přívozu 6. října 1831 a odtud se rozšířila do Moravské a Slezské Ostravy a řádila zde až do konce prosince 1831. V Přívoze onemocnělo z 386 obyvatel 86 a 17 z nich zemřelo. V Moravské Ostravě, kde z 1831 obyvatel onemocnělo 175 osob, si epidemie cholery vyžádala 62 obětí


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020