Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ukončení činnosti Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě v roce 1890


 • 7. 11. 1890 


 • ulice

  Smetanovo náměstí


 • charakteristika

  7. listopadu 1890 je datováno odvolání představitelů Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě proti rozhodnutí moravského místodržitelství v Brně, kterým se tento spolek rušil. Jako důvod se uvádělo porušení stanov, podle kterých měl spolek sdružovat pouze dělníky z Moravské Ostravy a nikoliv ze širokého okolí Ostravska. Ministerstvo vnitra (ve Vídni) odvolání zamítlo a zrušení spolku potvrdilo. Veškerý spolkový majetek byl zabaven a uložen do tří velkých beden, opatřených pečetěmi města Moravské Ostravy. Ty byly spolu se třemi dubovými skříněmi, obrazy a dalšími věcmi předány ostravské městské radě. Dále byly zabaveny vkladní knížky a pokladní hotovost. Ve spolkové místnosti (v hotelu Hochstimm na dnešním Smetanově náměstí) byl ponechán pouze zapečetěný klavír. Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě se od svého založení v roce 1887 věnoval především vzdělávací a politicko-kulturní činnosti.
  Poté, co v roce 1891 ministerstvo vnitra ve Vídni zamítlo odvolání proti rozhodnutí moravského místodržitelství v Brně, kterým se tento spolek rušil, Dělnický vzdělávací spolek definitivně zanikl.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  20. 7. 1891
  Zánik Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě 16. 8. 1887
  Založení Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě (1887)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2024