Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ukončení činnosti Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě v roce 1890


  • 7. 11. 1890 


  • ulice

    Smetanovo náměstí


  • charakteristika

    7. listopadu 1890 je datováno odvolání představitelů Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě proti rozhodnutí moravského místodržitelství v Brně, kterým se tento spolek rušil. Jako důvod se uvádělo porušení stanov, podle kterých měl spolek sdružovat pouze dělníky z Moravské Ostravy a nikoliv ze širokého okolí Ostravska. Ministerstvo vnitra (ve Vídni) odvolání zamítlo a zrušení spolku potvrdilo. Veškerý spolkový majetek byl zabaven a uložen do tří velkých beden, opatřených pečetěmi města Moravské Ostravy. Ty byly spolu se třemi dubovými skříněmi, obrazy a dalšími věcmi předány ostravské městské radě. Dále byly zabaveny vkladní knížky a pokladní hotovost. Ve spolkové místnosti (v hotelu Hochstimm na dnešním Smetanově náměstí) byl ponechán pouze zapečetěný klavír. Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě se od svého založení v roce 1887 věnoval především vzdělávací a politicko-kulturní činnosti.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020