Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Listina Václava Hřivnáče z roku 1501, kterou se povolovala moravskoostravským používat voda z řeky pro jejich rybníky


 • 6. 1. 1501 


 • charakteristika

  Dne 6. ledna 1501 byla vydána Václavem Hřivnáčem z Heraltic a na Polské Ostravě na základě žádosti a prosby „múdrých a opatrných měščan súsedních“, to je tedy těch na levém břehu Ostravice, česky psaná listina povolující užívat vodu z řeky pro jejich rybníky. Řeka a především pak voda odebíraná z ní hrály velmi důležitou roli v životě obyvatel města. Václav Hřivnáč je ale zároveň nabádal, aby vodu, kterou budou odebírat pro své rybníky a k svému užitku, tak „užívali a opatrovali, jak nejlíp mohú a umějí“.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020