Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nejstarší zmínka o faráři v Moravské Ostravě z roku 1297


 • 11. 2. 1297 


 • charakteristika

  Ze dne 11. 2. 1297 pochází zatím nejstarší zmínka o faráři v Moravské Ostravě, která představuje zároveň nejstarší písemný doklad o existenci farního kostela sv. Václava. V listině sepsané 11. 2. 1297 v Holešově, jež se týkala lenních statků Herborda III. Z Fulštejna, se mezi svědky objevuje notář olomouckého biskupa Dětřicha z Hradce jménem Jindřich, který měl také hodnost ostravského faráře – „plebanus in Ostravia“. Notář Jindřich, původem z Tuřan, působil v biskupské kanceláři od roku 1283 do roku 1297. Od roku 1297 se již neobjevuje, což vede k domněnce, že se pak plně věnoval svému kněžskému poslání v Moravské Ostravě. O tom, jak dlouho byl jeho život spojen s ostravskou farou, se však nedochovaly žádné zprávy.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020