Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Listina císaře Zikmunda Lucemburského pro Mikuláše Sokola z Lamberka, zástavního pána hukvaldského panství z roku 1437


  • 25. 2. 1437 


  • charakteristika

    Dne 25. 2. 1437 byla vydána v Praze listina císaře Zikmunda Lucemburského pro Mikuláše Sokola z Lamberka, zástavního pána hukvaldského panství. Tato listina je prvním písemným dokladem o stabilizovaném začlenění Moravské Ostravy do hukvaldského panství. O Ostravě se zde hovoří jako o městě, zatímco další střediska hukvaldského panství Příbor a Brušperk listina kvalifikuje jako městečka. Do hukvaldského panství patřila Moravská Ostrava jako poddanské město olomouckých biskupů až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a patrimoniální správa.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020