Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Privilegium cechu kovářskému a zámečnickému z roku 1609


  • 11. 3. 1609 


  • charakteristika

    Dne 11. března 1609 vydala městská rada v Moravské Ostravě privilegium novému cechu kovářskému a zámečnickém, k němuž patřili i nožíři, mečíři, bednáři a koláři. Výsady mimo jiné stanovily, že jeho členem může být jen bezúhonný člověk pocházející z řádného manželství, vyučený svému řemeslu. Každý řemeslník, pokud ještě nebyl ženat, se musel do čtvrt roku po přijetí do cechu oženit a pokud tak neučinil, musel cechu každé čtvrtletí dát jeden achtl piva (asi 6 litrů). Cechovní artikule též obsahovaly zásady poctivého prodeje zboží, zaměstnávání učňů, předkupní právo na koupi uhlí a další. „Toto všecko, co se svrchu píše, slíbili svrchupsaní a cechmistři sami za sebe i potomky, cele chvalitebně a dokonale nyní i na potomní časy zdržeti, a tomu všemu zadosti učiniti bez všelijakého umenšení.“


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020