Encyklopedie města Ostravy !!!

Pozvánka na přednášku cestovatele Emila Holuba v hostinci U hroznu (1881). Zdroj: Archiv města Ostravy

Přednáška cestovatele Emila Holuba v Moravské Ostravě v roce 1881


 • 28. 3. 1881 


 • ulice

  Kostelní


 • charakteristika

  Dne 28. března 1881 přednášel známý cestovatel Emil Holub v dnes již zbořeném hostinci U hroznu č. p. 14 na Kostelní ulici v Moravské Ostravě, naproti kostelu sv. Václava. Původní profesí lékař se proslavil svými cestami po Africe, kde získal cenné sbírkové předměty. Většina z nich je uložena ve světových muzeích, jen malá část v Náprstkově muzeu v Praze. Jak uvádí dobový tisk, místnosti restaurace U hroznu byly „nad míru četným obecenstvem přeplněny“. MUDr. Holub seznámil přítomné s „třemi rodinami černého obyvatelstva Jižní Afriky“: Hotentoty, Křováky a Banty a pak přešel k hlavnímu tématu, jimž byl život kmene Matabelských Zulů. Závěr večera patřil koncertu hornické kapely, uspořádanému na počest proslulého cestovatele. Výtěžek ze vstupného byl věnován rakousko-uherské výpravě do nitra Afriky


 • obrazy

  img1531.jpg


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020