Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení statut Rakouského ústavního spolku pro Moravskou Ostravu a okolí v roce 1870


 • 18. 7. 1870 


 • charakteristika

  Dne 18. 7. 1870 schválilo moravské místodržitelství v Brně statut Rakouského ústavního spolku pro Moravskou Ostravu a okolí. V té době jediný vysloveně politický spolek v Moravské Ostravě byl v podstatě místní organizací strany ústavověrné, k níž se hlásili přední zastánci německého nacionalismu, mj. pozdější moravskoostravský starosta Gustav Fiedler, důlní ředitel Albert Andrée a továrník Karel Glassner. Spolek prakticky rozhodoval o členech obecního výboru a rady a tím zasahoval do všech oblastí života města. Jeho náplní činnosti bylo také pořádání přednášek, shromáždění, šíření a vydávání časopisů, knih a podpora německého školství a kultury.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Gustav Fiedler


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020