Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rozpočet na zbourání Kostelní brány z roku 1928


  • 4. 10. 1828 


  • charakteristika

    Dnem 4. 10. 1828 je datován rozpočet na zbourání Kostelní brány (též Dolní) a věže, součástí moravskoostravských městských hradeb. Návrh na demolici byl podán zednickým mistrem Janem Michnou s uvedením rozsahu odklízecích prací v celkové hodnotě 64 zl., což představovalo odklizení 16 kubických sáhů kamenného zdiva. Dokument však obsahoval nepřesnosti a zejména rozdíl v nákladech na zbourání věží. Demolice byla provedena později (19. května 1830), dle zachovaného licitačního protokolu práce provedla Rudolfova huť, jejímž ředitelem byl František Kleinpeter


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 13. 12. 2023