Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Uložení pamětního spisu do makovice staré moravskoostravské radnice v roce 1829


 • 19. 10. 1829 


 • charakteristika

  Dne 19. 10. 1829 byl uložen do obnovené makovice věže radnice (dnes Stará radnice) v Moravské Ostravě pamětní spis Pro memoria, spolu s přílohami (např. přehled o cenách životních potřeb nebo seznam občanských členů městského výboru) a dalšími dokumenty. Originál tohoto pamětního spisu se nedochoval, avšak v Archivu města Ostravy je uložen jeho koncept. Za nejpravděpodobnějšího autora je označován tehdejší městský syndik Kašpar Hauke. Spis je datován dnem 17. 10. 1829 a správnost údajů, v něm uvedených, potvrzují vlastnoruční podpisy členů vedení města a městská pečeť. Autor v úvodu popisuje události, které vedly ke zničení původní radniční věže a také líčí průběh její obnovy: „…jelikož však občané žádali o ponechání této věže jakožto ozdoby města a také z toho důvodu, že radniční hodiny jim umožňovaly časovou orientaci, bylo povoleno, aby stržená kopule, která měla být původně pokryta šindelem, byla osazena bílým plechem... Současně s tím byla pozlacena i korouhvička.“


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020