Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přednáška Alberta Pražáka v Domě umění v roce 1936


 • 7. 11. 1936 


 • charakteristika

  Dne 7. listopadu 1936 v Domě umění v Moravské Ostravě přednášel univ. prof. Albert Pražák na téma "O československé jednotě" (Ostrava mostem mezi Čechy a Slováky). Přednáška byla určena pro členy ostravské odbočky pražské Literárně historické společnosti. Byla založena v roce 1936 a jejím předsedou byl spisovatel Vojtěch Martínek. Ambicí společnosti bylo vejít v co nejtěsnější styk a spolupráci s literárními historiky a spisovateli polskými a německými z širšího Ostravska.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Vojtěch Martínek


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020