Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Projednávání zastavovacího a regulačního plánu Moravské Ostravy v roce 1896


  • 9. 11. 1896 


  • charakteristika

    Dne 9. listopadu 1896 se konala schůze obecního výboru v Moravské Ostravě. Hlavním bodem jednání byl zastavovací a regulačního plán pro město, který však nemohl být schválen pro absenci dohody s ředitelstvím dolů barona Rothschilda. Tzv. základní upravovací plán pro Velkou Ostravu byl dohotoven až roce 1928 architektem a urbanistou Vladimírem Zákrejsem. Z upravovacího plánu se však až na několik komunikací mnoho dalšího nerealizovalo, což bylo mimo jiné způsobeno tím, že nebyl vydán nový stavební řád, který by územní plánování v takovém rozsahu umožňoval.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020