Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Článek v denním tisku z roku 1934 o zařízení ke zvýšení dopravní bezpečnosti


  • 22. 2. 1934 


  • charakteristika

    Polední ostravský deník přinesl dne 22. 2. 1934 článek o zkouškách nového vynálezu, „který má sloužiti k zlepšení dopravnictví a zejména má nahraditi dopravního strážníka na křižovatkách“ v Moravské Ostravě. Nejednalo se však o žádné semafory, nýbrž o soustavu vypuklých zrcadel, v nichž měl řidič vidět všechna vozidla, přijíždějící na křižovatku z ostatních směrů. Šlo tedy o jakési předchůdce dnešních dopravních zrcadel, která slouží ke zlepšení přehledu a zvýšení bezpečnosti na komunikacích.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020