Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Článek v Opavském týdenníku z roku 1891 o neutěšeném stavu tzv. Krausovy kolonie


  • 4. 3. 1891 


  • ulice

    Nádražní


  • charakteristika

    Dne 4. března 1891 se v příloze Opavského týdenníku objevila zpráva o neutěšených životních podmínkách v Krausově kolonii v Moravské Ostravě: „Lidnatý dům č. 385 na Nádražní ulici, náležející panu Karlu Krausovi, chová v sobě ne méně než 201 obyvatele. Podotknouti se sluší, že dům tento jest jen přízemní, nikoliv patrový. Bydlí v něm oboje pohlaví rozličného stáří, čtvero národnosti (Češi, Poláci, Němci, Maďaři), trojího náboženského vyznání (katolíci, evangelíci a židé), většinou hornici a dělníci hutní. Má nejvíce obyvatel ze všech domů v městě...“


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020