Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Správa olomouckých biskupských statků v Kroměříži upomíná moravskoostravskou městskou radu, aby splácela své dluhy (1668)


 • 15. 5. 1668 


 • charakteristika

  Listem z 15. 5. 1668 upomenula správa olomouckých biskupských statků v Kroměříži velmi ostrým přípisem moravskoostravskou městskou radu, aby splácela své dluhy. Šlo o půjčku na zmírnění následků třicetileté války a půjčku na tzv. výpalné, které požadovala švédská posádka na Polské Ostravě, která od roku 1642 po osm let kontrolovala také Moravskou Ostravu. Švédové žádali ihned a v hotovosti částku 7 tisíc zlatých. Takovou sumu městská rada dávala jen velmi těžko dohromady, vždyť výnos celého rozlehlého hukvaldského panství tehdy činil kolem 8 tisíc zlatých. K věřitelům patřily bohaté moravskoostravské rodiny, ke šlechtickým věřitelům pak např. majitelka Polské Ostravy Anna Sedlnická. Půjčky byly s šestiprocentním úrokem a k jejich splacení došlo až v roce 1741, tedy téměř po stu letech.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2020