Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Smrt Františka Jílka, člena odbojové organizace Lvice (1942)


  • 5. 12. 1942 


  • charakteristika

    Dne 5. 12. 1942 zahynul v Moravské Ostravě policejní štábní praporčík František Mílek, příslušník zdejší ilegální odbojové organizace Lvice, která se utvořila v Moravské Ostravě ve druhé polovině roku 1941, věnovala se podpoře rodin zatčených a připravovala sabotážní a diverzní činnost. V září 1942 se však gestapu podařilo tuto odbojovou skupinu odhalit a většinu jejich členů postupně pozatýkat. Mezi ty, kteří se gestapu při zatýkání postavili se zbraní v ruce a v nerovném boji padli, patřil rovněž ostravský policista František Mílek.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020