Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Projev Pavla Tigrida v Divadle mladých v roce 1948


  • 25. 1. 1948 


  • charakteristika

    Dne 25. 1. 1948 pronesl před zaplněným hledištěm Divadla mladých v Ostravě svůj téměř dvouhodinový projev šéfredaktor časopisu Obzory Pavel Tigrid. Mimo jiné v něm kritizoval nedemokratické praktiky komunistů usilujících o uchopení moci ve státě, zdůrazňoval význam svobodných voleb i odpovědnost rozhodování voličů a upozorňoval na skutečnost, že komunistická strana, která vždy ostře stála proti fašismu a nacismu, se sama začínala ve svém konání těmto totalitním hnutím nebezpečně přibližovat. O pouhý měsíc později odešel Pavel Tigrid jen se štěstím do emigrace, jeho žena Ivana byla v Československu čtvrtroku vězněna a po propuštění musela ilegálně překročit hranice, aby se dostala za svým mužem do Německa. Do vlasti se mohli vrátit až po dlouhých čtyřiceti letech. Jméno Pavla Tigrida (1917–2003) nosí od roku 2005 Jazykové gymnázium v Ostravě-Porubě.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020