Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující schůze Přírodovědecké společnosti v roce 1908


 • 29. 1. 1908 


 • charakteristika

  Dne 29. 1. 1908 se v Moravské Ostravě konala ustavující schůze Přírodovědecké společnosti. Hlavním organizátorem a prvním místopředsedou byl profesor učitelského ústavu v Polské Ostravě Jan Kranich. Členy se stávali zvláště učitelé, lékaři a technici. Společnost pořádala veřejné přednášky, odborné exkurze, promítání filmů s přírodovědnou, cestopisnou, národopisnou či technickou tématikou a přispívala k šíření nejnovějších vědeckých poznatků. Za účelem rozvoje přírodních věd na Ostravsku začala v roce 1921 vydávat sborník, v němž byly publikovány výsledky výzkumu zdejšího kraje. Od roku 1923 provozovala též meteorologickou stanici v Hrušově. Na přelomu 20. a 30. let se společnost zasloužila o vybudování a instalaci přírodovědných sbírek městského muzea a tím i o založení odborného pracoviště při dnešním Ostravském muzeu.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  František Pospíšil


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020