Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Napomenutí moravskoostravským měšťanům, aby se nepřikláněli k luterství (1571)


  • 5. 2. 1571 


  • charakteristika

    Dne 5. února 1571 poslal olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova do Moravské Ostravy písaře manského práva Jiříka Kamenohorského z Kamenné Horky, aby důkladně napomenul moravskoostravské měšťany a jejich faráře Jana Chololeckého za to, že se přiklánějí k luterství. Ostravským hrozil svou nemilostí a potrestáním, kdyby neuposlechli. Výsledkem bylo zatčení kněze Chololeckého a jeho věznění na Hukvaldech. Ten byl sice za slib, že se nebude protivit katolické víře propuštěn, ale do Ostravy se již nevrátil. Na jeho místo poslal biskup již 10. února kněze Jana Rokytu, vikáře olomoucké kapituly. Ten si počínal při duchovní správě energicky a získal si oblibu. Již v roce 1576 však z Ostravy odchází. Jak sdělují prameny, časem opět rostla nechuť ostravských měšťanů ke katolické víře, a proto Rokyta požádal o místo oltářníka u sv. Apolináře v Olomouci.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020