Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Společná konference ostravsko-karvinských hornických odborových organizací Prokop, Síla a Svornost v roce 1901


  • 10. 2. 1901 


  • charakteristika

    V Bohumíně se 10. února 1901 konala společná konference ostravsko-karvinských hornických odborových organizací Prokop, Síla a Svornost. Tyto organizace sdružovaly 855 členů a k předním činitelům patřil i Petr Cingr. Bylo dohodnuto organizační sjednocení a dále, že horníci vystoupí za osmihodinovou pracovní dobu, a to na veřejných schůzích v Moravské Ostravě a v Orlové. Ke schválení zákona o devítihodinové pracovní době v hornictví došlo na jaře 1901. Skončila tak dvanáctihodinová dřina, která sice nebyla všude praktikována, ale starý zákon z roku 1884 ji umožňoval.


  • osoby

    Petr Cingr


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020