Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyhlášení pohotovsti zemským velitelem SNB v Ostravě v únoru 1948


  • 20. 2. 1948 


  • charakteristika

    Dne 20. února 1948 vyhlásil zemský velitel Sboru národní bezpečnosti v Ostravě pohotovost a zároveň nařídil všem oblastním velitelům, aby si od všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti vyžádali písemné prohlášení o věrnosti vládě Klementa Gottwalda a poslušnosti rozkazů ministra vnitra Václava Noska. Komunisté ve Vítkovických železárnách začali tvořit ozbrojené dělnické hlídky, tzv. milice k střežení podniku. Následující den ostravští komunisté zorganizovali před Novou radnicí manifestaci, jejíž účastníci požadovali, aby prezident republiky přijal demisi odstoupivších nekomunistických ministrů.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020