Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Projev poslance Karla Fajfrlíka z roku 1907, ve kterém kritizoval samosprávu Moravské Ostravy


  • 2. 4. 1907 


  • charakteristika

    2. dubna 1907 zveřejnil Ostravský deník řeč poslance dr. Karla Fajfrlíka, kterou pronesl na zasedání Moravského zemského sněmu, v níž v souvislosti s kritikou hospodářské politiky obecní samosprávy upozornil na katastrofální stav životního prostředí ve městě. To, co teče v Ostravici „není voda, ale inkoust, který zapáchá a celou Moravskou Ostravu otravuje.“ Když v roce 1904 hrozilo následkem velkého horka nebezpečí vzniku epidemie z výparů unikajících z řeky Ostravice a potoků protékajících městem tak prý „naši obecní otcové běhali jako splašeni po celé Mor. Ostravě, odbývali jednu komisi za druhou a přemýšleli o tom, jak by této katastrofě zabránili…“ Nakonec jim nezbývalo nic jiného než navézt do struh a řeky vápno, aby odstranili alespoň otravný zápach.


  • osoby

    Karel Fajfrlík


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020