Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Povýšení Svinova na město


 • 13. 11. 1936 


 • charakteristika

  Dne 13. listopadu 1936 byla obec Svinov, dnes jeden z ostravských obvodů, povýšena na město. Obecní zastupitelstvo se usneslo podat vládě ČSR žádost o povýšení na město již 23. ledna 1931. Žádost byla odůvodněna rozsáhlostí obce a počtem obyvatelstva (5368 v roce 1930), jakož i jejím významem po stránce dopravní, hospodářské a kulturní. V červnu 1934 vykonala komise zemského úřadu v Brně prohlídku obce, po níž vydala kladné dobrozdání. Na počest povýšení na město se 4. července 1937 konaly ve Svinově oslavy zakončené lidovou veselicí.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019