Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návrh na zřízení nižšího reálného gymnázia v Moravské Ostravě


  • 17. 11. 1870 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Na schůzi obecního výboru v Moravské Ostravě byl podán návrh na zřízení zemského nižšího reálného gymnázia, neboť ve městě nebyla dosud žádná střední škola. Zemský sněm však podmínil svůj souhlas výukou v českém jazyce a na tuto podmínku nechtěla městská rada, ovládaná Němci, přistoupit. Ke zřízení nižší reálky tak došlo až v roce 1877.


  • autor

    Šerka


Aktualizováno: 20. 02. 2019