Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První divadelní představení ochotnického kroužku Čtenářské besedy ve Františkově údolí v roce 1879


  • 14. 4. 1879 


  • charakteristika

    Na Velikonoční pondělí 14. dubna 1879 uspořádala Čtenářská beseda ve Františkově údolí v sále Strassmannova hostince své první divadelní představení. Ochotnický kroužek spolku sehrál dvě frašky se zpěvy A. Volfa - „Osudný den fidlovačky aneb Strašidlo v ševcovské dílně“, a „Fotografická dílna v Praze“. Spolek byl po Občanské besedě druhým nejstarším českým čtenářským spolkem v Moravské Ostravě. Ustavil se v roce 1869 a původně se zde scházeli Češi i Němci. Českých členů však přibývalo a spolek záhy vystupoval jako ryze český. Svou činnost zaměřil především na nižší vrstvy obyvatelstva a jejich zájmům přizpůsobil rovněž fond knih a časopisů. Knihami i finančními dary spolek bohatě podporoval mj. závodní z dolu Hlubina František Kordula nebo obchodník Karel Vrána. V roce 1894 měla spolková knihovna 650 svazků a 128 členů.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020