Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

I. sjezd sociální demokracie ve Slezsku v roce 1899


 • 2. 7. 1899 


 • charakteristika

  Dne 2. července 1899 se v Polské (dnes Slezské) Ostravě konal za účasti 50 delegátů I. sjezd sociální demokracie ve Slezsku. Řečníci, mezi nimi poslanci Petr Cingr a Arnošt Berner, kritizovali poměry dělnictva ve Slezsku, upozorňovali na nebezpečí „klerikalismu“ a podpořili snahy o zřizování českých škol. Důraz měl být rovněž kladen na utváření pevnější stranické organizace. Noviny Duch času a Nový duch času byly uznány jako tiskové orgány nově vzniklé zemské organizace sociální demokracie. V přijaté rezoluci se mj. uvádělo, že „Slezský lid úpí pod jařmem…nepřátelského klerikalismu a vykořisťovatelského, poněmčujícího velkokapitálu“. Redaktor Ducha času v závěru svého článku o průběhu sjezdu konstatoval, že byly položeny základní kameny, ze kterých bude postavena „pevná hradba socialistického dělnictva proti zotročovatelům slovanského lidu ve Slezsku“.


 • události

  20. 1. 1899
  První číslo deníku Duch času z roku 1899


 • osoby

  Petr Cingr


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020