Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení činnosti obecní spořitelny v Mariánských Horách v roce 1904


 • 1. 10. 1904 


 • katastr

  Mariánské Hory


 • charakteristika

  Dne 1. října 1904 zahájila svou činnost Obecní spořitelna v Mariánských Horách. Poprvé se o jejím zřízení jednalo už v roce 1896. Na počátku 20. století tuto myšlenku opět oživil obecní tajemník Jan Grmela, ale jeho návrh byl zamítnut. Až v roce 1902 byly ministerstvem vnitra schváleny stanovy a k slavnostnímu otevření spořitelny došlo v říjnu 1904. Prvním předsedou spořitelního výboru se stal starosta obce Adolf Sýkora. Nově byla také zřízena Nadace spořitelny, která podporovala české studenty z Mariánských Hor studující na středních všeobecných, průmyslových, obchodních a vysokých českých školách. Stipendia byla vyplácena po naplnění rezervního fondu částkou 8000 korun.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  30. 12. 1905
  Zasedání přívozského obecního výboru v prosinci 1905, na kterém se projednávalo zřízení spořitelny 1. 7. 1905
  Otevření obecní spořitelny ve Vítkovicích v roce 1905


 • osoby

  Jan Grmela


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 31. 01. 2024