Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Demonstrace za všeobecné volební právo v roce 1905


 • 5. 11. 1905 


 • ulice

  Cingrova
  Kafkova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V neděli 5. 11. 1905 se v Moravské Ostravě podobně jako v řadě dalších měst habsburské monarchie konala pod vlivem revolučních událostí v Rusku masová demonstrace za všeobecné volební právo. Organizovala ji sociálnědemokratická strana a účastnilo se jí údajně osm, podle jiných odhadů však až patnáct tisíc lidí. Zahájena byla na tzv. Hornopolním náměstí (v místech dnešních ulic CingrovyKafkovy), kde na improvizované tribuně pronesli své projevy v českém, německém i polském jazyce poslanec říšské rady Petr Cingr, redaktor Jan Prokeš, advokát Dr. Wilhelm Haas a dělník Sczepka. Podporu demonstrujícím vyjádřil též Dr. Bohumír Šavrda, čelný představitel pokrokové strany na Ostravsku, která v přiznání volebního práva dělnictvu viděla nové možnosti v prosazování české národní politiky. Pro naplnění požadavku všeobecného volebního práva přikročila sociální demokracie později k vyhlášení generální stávky. Ústavní zákony přinášející reformu rakousko-uherského volebního systému byly schváleny na přelomu let 1906 a 1907.


 • události

  15. 10. 1905
  Schůze za všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo v roce 1905


 • osoby

  Petr Cingr
  Jan Prokeš
  Bohumír Šavrda


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 16. 08. 2021