Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížnost sedláků z Polanky nad Odrou z roku 1640 na Jana Kryštofa Vaneckého ve věci robot


  • 7. 1. 1640 


  • katastr

    Polanka nad Odrou


  • charakteristika

    Dne 7. 1. 1640 sepsali sedláci z dědiny Polanky stížnost proti svému pánovi Janu Kryštofu Vaneckému ve věci robot. Text stížnosti vznikl v opavském městském vězení, kam je Jan Kryštof nechal uvrhnout pro nekonání povozů a robot, které v dřívějších dobách nebyli povinni plnit. V sepsané stížnosti především poukázali na to, jak byli sužováni vojenským lidem z Moravy, „…zůstávajíce pak u vězení, opustíce hospodářství své, velikou škodu na živnůstkách svých snášíme a tu v tomž vězení nic nevysedíme…“. Žádali o propuštění a spravedlivé rozhodnutí ve věci nově nařízených robot. Nález zemského soudu byl jejich pokorné prosbě krajně nepřívětivý. Bylo jim nařízeno vykonávat roboty na panských polnostech a rybnících, povinni byli také svážet dříví a vykonávat další potřeby. Za to, že si dovolili obtěžovat zemský soud a neprávem obvinili vrchnost, měli být potrestáni.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020