Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zastavení činnosti fašistických gard Radoly Gajdy v roce 1939


  • 31. 1. 1939 


  • charakteristika

    Dne 31. 1. 1939 policejní ředitelství v Moravské Ostravě zastavilo činnost českých fašistických gard Radoly Gajdy, které měly jen v Moravské Ostravě asi 800 členů. Ty se pak přejmenovaly na Svatoplukovy gardy, jádro pozdější fašistické organizace Vlajky. K aktivitám těchto extremistických organizací patřila např. žádost adresovaná Adolfu Hitlerovi, aby byla Moravská Ostrava připojena k německé říši.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020