Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Smrt zástavního pána Moravské Ostravy a Hukvald Beneše Černohorského z Boskovic v roce 1507


  • 10. 8. 1507 


  • charakteristika

    Dne 10. srpna 1507 zemřel zástavní pán Moravské Ostravy a Hukvald Beneš Černohorský z Boskovic. Panství s Moravskou Ostravou držel střídavě se svými bratry Tasem a Dobešem. S posledně jmenovaným vlastnil Beneš značný majetek, jehož centrum tvořil hrad Černá Hora. Roku 1483 koupili hrad Holštejn, který však vlastnili pouze 10 let. Důvodem zástavy Moravské Ostravy a Hukvald byly finanční nesnáze olomouckého biskupství, způsobené boji mezi královskými vojsky Jiřího z Poděbrad a vojsky panské jednoty a rovněž uherskými válkami. Teprve po smrti Beneše Černohorského mohl olomoucký biskup Stanislav Thurzo vyplatit ze zástavy Hukvaldy a Ostravu. I na to si však finančně zdecimovaný olomoucký biskup musel půjčit, a sice od svého bratra Jiřího Thurza, kremnického hraběte a nejvyššího správce uherské královské komory.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 07. 2020