Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vznik Vítkovického horního a hutního těžířstva


 • 1. 11. 1873 


 • charakteristika

  Dne 1. listopadu 1873 došlo k vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva, pod jehož správu přešly spolu se železárnami ve Vítkovicích také železnorudné doly na Moravě a v Uhrách. Vznik této pachtovní společnosti proběhl v důsledku spojení bankovního kapitálu vídeňského domu Rothschildů s kapitálem důlních podnikatelů bratří Wilhelma a Davida Gutmannů. Kapitálově silná společnost využila kritické situace, do které upadly konkurenční podniky v důsledku hospodářské krize z roku 1873 a následující deprese. V 70. a 80. letech 19. století společnost získala většinu akcií Teplické válcovny v Čechách, připojila Schüllerovu huť a posléze i Žofinskou huť. Spolupráce obou rodin se zdárně rozvíjela v rámci průmyslových, dopravních a finančních struktur habsburské monarchie a potažmo celé Evropy i v následujících letech.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  27. 12. 1945
  Vyhláška ministra průmyslu, která se zpětnou platností od 27. října 1945 znárodnila Vítkovické horní a hutní těžířstvo 1. 7. 1888
  Žofinská huť zakoupena Vítkovickým horním a hutním těžířstvem (1888)


 • osoby

  Wilhelm Isak Wolf Gutmann
  Salomon Mayer Rothschild
  Anselm Salomon Rothschild


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 15. 12. 2023