Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První zmínka o dědičné rychtě v Moravské Ostravě z roku 1396


 • 26. 9. 1396 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V listině z 26. září 1396 se objevuje první zmínka o dědičné rychtě v Moravské Ostravě. Olomoucký biskup Mikuláš z Rýzmburka udělil tento významný úřad Šimonu Grimmovi. Městský rychtář byl biskupovým zástupcem ve městě, vybíral berni, zúčastnil se zasedání městské rady a byl předsedou městského soudu. K úřadu tehdy patřily také ševcovské a soukenické lavice (krámy), dva dvory, horní a prostřední mlýn a ves Vítkovice. Listina je rovněž prvním písemným dokladem o činnosti řemeslníků v Moravské Ostravě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 12. 08. 2020