Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Projednávání návrhu na nové územně správní uspořádání Ostravska v roce 1956


  • 19. 11. 1956 


  • charakteristika

    19. listopadu 1956 plenární zasedání Městského národního výboru v Ostravě projednalo návrh na nové územně správní uspořádání Ostravska. Vycházelo se z dlouholeté zkušenosti, že jednotné řízení správy města a okolních většinou zemědělských obcí jedním národním výborem se neosvědčilo. Proto je nutné dosavadní obvod městského národního výboru rozdělit na dva správní okresy - Ostrava-město a Ostrava-venkov. Zároveň se navrhovalo začlenit do územního obvodu města nové čtvrti - Porubu, Svinov, Třebovice a Pustkovec. K čemuž došlo v květnu 1957.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 27. 01. 2021