Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odpověď ostravského magistrátu Janu Pernerovi z roku 1840


  • 3. 10. 1840 


  • charakteristika

    3. října 1840 je datována odpověď tehdejšího Magistrátu města Moravské Ostravy na žádost stavitele Severní dráhy Ferdinandovy Jana Pernera, ve které sděluje informace o množství a druhu dostupného stavebního materiálu, o pracovních možnostech, o výši obvyklých mezd pracovníků a údaje o cenách. Tato korespondence je důležitým dokumentem, který zachycuje sociální a ekonomickou situaci města Moravské Ostravy majícího v polovině 19. století s přibližně 2000 obyvatel.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 13. 08. 2020