Encyklopedie města Ostravy !!!

Část kupní ceny těchto zápalek byla určena na podporu činnosti Matice Ostravské.

Založení Matice ostravské


 • 27. 9. 1885 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 27. 9. 1885 byla v Moravské Ostravě založena Matice ostravská. Spolek si kladl za cíl bránit sílící germanizaci rozvojem českého školství a kulturně osvětovou činností. Na ustavující valné hromadě zvolilo 124 členů jejím předsedou důlního podnikatele Vladimíra Vondráčka a jednatelem důlního inženýra Emanuela Balcara. Aktivity Matice byl rozsáhlé a zanedlouho z ní učinily přední kulturní organizaci na Ostravsku. Spolek pořádal přednášky, výstavy, zasazoval se o zřizování knihoven a vydávání publikací. Především prosazoval založení českého gymnázia. Svého cíle dosáhla Matice v roce 1897, kdy byly první třídy reálného gymnázia otevřeny v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona). Po vzniku Československa se spolek zaměřil především na vybudování studentského domova. Od konce 2. světové války byla jeho činnost postupně omezována. Matice Ostravská byla rozpuštěna v roce 1952.


 • zajímavosti

  Jedním z hlavních cílů Matice bylo zřízení českého gymnázia v Moravské Ostravě, které se podařilo založit v roce 1897.


 • obrazy

  img1604.jpg


 • události

  14. 3. 1898
  Položení základního kamene budovy českého reálného gymnázia v Moravské Ostravě 18. 9. 1897
  Zahájení 1. školního roku na českém reálném gymnáziu v Moravské Ostravě


 • osoby

  Emanuel Balcar
  Vladimír Vondráček


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 26. 05. 2023