Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

VI. moravská zemská střelba v roce 1896


  • 28. 6. 1896 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    28. června 1896 byla slavnostně zahájena VI. moravská zemská střelba, jejímž pořadatelem byl moravskoostravský střelecký spolek. Zemské střelby, pořádané periodicky v tříletém období, byly nákladnou záležitostí, kterou mohl uspořádat jen finančně silný a organizačně schopný střelecký spolek mající k dispozici moderně vybavenou střelnice. To vše ostravský spolek splňoval (nová střelnice z roku 1892). Protektorát nad zemskou střelbou v Moravské Ostravě převzal arcivévoda Rainer, který věnoval pro vítěze cenné věcné dary. Po důkladných přípravách byly střelby zahájeny velkolepým slavnostním průvodem městem s alegorickými vozy a trvaly do 7. července 1896. Bylo uspořádáno celkem 18 střeleb z různých zbraní na vzdálenost od 35 do 275 metrů. Zúčastnilo se jich celkem 258 střelců. Nejlepším střelcům byly rozděleny stříbrné a zlaté poháry a stříbrné pamětní medaile, vydané k této zemské střelbě moravskoostravským střeleckým spolkem podle návrhu vídeňského medailéra Františka X. Pawlíka.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 18. 08. 2020