Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížností na skandální poměry v ostravských hospodách v roce 1907


  • 15. 7. 1907 


  • charakteristika

    Dne 15. srpna 1907 se na policejní komisařství v Moravské Ostravě obrátilo 11 českých spolků a osm redakcí českých novin a časopisů v Moravské Ostravě se stížností na skandální poměry v ostravských hospodách a s žádostí o zjednání nápravy. Jejich stížnost nebyla jediná a „kořalečnímu moru“ se věnoval rovněž denní tisk. Nepřístojnosti v ostravských putykách nabyly v tomto roce takových rozměrů, že policejní komisařství omezilo pořádání tanečních zábav na přesně stanovenou dobu, s tím že ve dnech vyplácení záloh a mezd se nesměly konat vůbec. Hospody navštěvovali především horníci a mladí dělníci, kteří zde utráceli celé výplaty, ve městě bujel alkoholismus a rozmáhala se prostituce. Podle statistik se v Ostravě v r. 1908 vypilo 27,2 l kořalky na osobu (průměrná spotřeba v ČR v r. 2011 3,59 l), piva se vypilo více než 110 l na osobu (dnes 8,51 l).


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 18. 08. 2020