Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Posvěcení prvního praporu ostravského střeleckého spolku


  • 26. 7. 1888 


  • charakteristika

    V neděli 26. srpna 1888 se na ostravské střelnici sešlo několik tisíc Ostravanů, aby slavnostně posvětili první prapor ostravského střeleckého spolku. Na paměť slavnosti vydal spolek slavnostní tisk o své historii. Autor spisu, Berthold Schwarz, dal na vlastní náklad razit zlaté, stříbrné a bronzové pamětní medaile. Grafický projekt praporu zhotovil profesor vyšší zemské reálky v Moravské Ostravě Karel Malík. Na zadní straně praporu bylo umístěno heslo rakouských střelců „Scharfes Auge – Feste Hand – Ziemt den Schützen – in dem Stand“ (Přesná muška-pevná ruka-sluší střelbám na střelnici), na přední straně znak města Moravské Ostravy a nápis Schuetzen-Verein-Maehrisch Ostrau (Střelecký spolek Moravská Ostrava). Prapor o rozměrech 160x130 cm v trávově zeleném odstínu zlatem vyšívaný zhotovila vídeňská firma Carl Gianni jun. Je uložen v Ostravském muzeu.


  • stavby

    Stará střelnice


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 18. 08. 2020