Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První koncert pěveckého sdružení Záboj


  • 15. 4. 1894 


  • charakteristika

    15. dubna 1894 se konal za velké účasti veřejnosti první veřejný koncert slezskoostravského pěveckého spolku Záboj v sále Na Střelnici neboli U Dubu ve Slezské Ostravě (bývalá Stará střelnice). Vhodně zvolený a širšímu obecenstvu přístupný program zpívalo 80 zpěváků spolku pod vedením sbormistra Cyrila Metoděje Hrazdiry. Podle hodnocení Opavského týdeníku tuto „první zkoušku v ohni“ spolek úspěšně zvládl. Zazněly písně českých skladatelů (K. Bendla, A. Dvořáka, P. Křížkovského, F. Pivody) v podání mužského, ženského a smíšeného sboru. Program obohatilo vystoupení houslového mistra Julia Rauschera z Olomouce, kterému spolek daroval věnec v podobě lyry.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 19. 08. 2020