Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření první české obecné veřejné knihovny a čítárny v Moravské Ostravě


 • 19. 2. 1921 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Přesně 19 čtenářů navštívilo 19. února 1921, první den provozu, první českou obecní veřejnou knihovnu a čítárnu v Moravské Ostravě, předchůdce dnešní Knihovny města Ostravy. Knihovna sídlila společně s německou veřejnou knihovnou v budově bývalé německé školy na dnešní Purkyňově ulici. Do konce roku získala 489 čtenářů a vypůjčila 9875 svazků, přestože zápisné bylo zpoplatněno 10 korunami, vystavení legitimace 2 korunami a půjčení jednotlivého svazku 20 haléři. V počáteční fázi byl knihovní fond tvořen převážně knihami z fondů spolkových knihoven. Na konci roku 1921 čítal 4621 svazků, z toho 3000 zábavných, 1113 naučných knih a 508 časopisů. O rok později byla knihovna rozšířena o oddělení pro mládež, které mělo k zapůjčení 181 svazků.


 • události

  9. 2. 1930
  Otevření veřejné knihovny a čítárny na náměstí Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 26. 01. 2022